• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Articles

ISO 9001 Quality Management System “QMS”

ISO 9001 ແມ່ນ​​ມາດຕະ​ຖານ​ສາກົນ ສໍາລັບລະບົບ​ການ​ບໍລິຫານ​ ຈັດ​ການຄຸນ​ນະພາ​ບ ຂອງອົງກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນເປັນທີ່ ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ ​ໃຈຄວາມສໍາຄັນ ISO 9001 ຄື​ການ​ຈັດ​ວາງ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ​ງານ​ ​ເພື່ອຮັບປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລະບົບ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊື່ອໝັ້ນ ​ໄດ້​ວ່າ​ຂະ​ບວນການ​ຕ່າງໆ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ​ແລະ ສາມາດ​ກວດ​ສອບ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ທີ່​ລະບຸ​ຂັ້ນ​ຕອນ ​ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ໝັ້ນ​ໃຈ​ໄດ້​ວ່າ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ໃນ​ອົງ​ກອນ​ຮູ້ໜ້າທີ່​ຄວາມ​ຮັບຜິດ​ຊອບ ​ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ ​ໂດຍ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ ມີ​ການ​ຈົດ​ບັນທຶກ​ຂໍ້​ມູນ ລວມທັງ​ການກວດ​ສອບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານວ່າ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ລະບົບ​ຫຼືບໍ່ ​ແລະ ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຜິດ​ພາດ​ ລວມທັງ​ມີ​ແນວທາງ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຂໍ້​ຜິດ​ພາດ​ເດີມ.​ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ມາດ​ຕະຖານ ISO 9001 ຈຶ່ງ​ກາຍ​ເປັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ຫຼື ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ການ​ຕິດຕໍ່ທຸລະ​ກິດ ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ລວມທັງ​​ເປັນ​ໃບ​ເບີກທາງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ລະດັບ​ສາກົນ.


dot ຈຸດປະສົງ

ISO 9001 ​ເນັ້ນບົດບາດ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ລະດັບ​ສູງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ, ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຂອງ​ລູກຄ້າ ​ແລະ ຜູ້​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ. ອົງ​ກອນ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ການ​ຜະລິດ ຫຼື​ ການ​ບໍລິການ ທັງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ ສາມາດ​ນໍາ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ​ງານ​ຄຸນະພາບ ISO 9001 ​ໄປ​ໃຊ້​ໄດ້ ​ແລະ ບໍ່​ມີ​ຂີດ​ຈໍາກັດ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ກັບ​ອົງ​ກອນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ທີ່​ມີ​ການ​ລົງທຶນ​ສູງ ​ແລະ ບຸກຄະ​ລາກ​ກອນ​ຈໍານວນ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ຍັງ​ໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດກາງ ​ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ (SMEs) ຊຶ່ງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຍົກ​ລະດັບ​ຄຸນ​ນພາບຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ການບໍລິການ​ໃຫ້​ເທົ່າ​ທຽມກັບ​ອົງ​ກອນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່.


dot ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ

ດ້ານລະບົບບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນ:

1. ມີ​ຂະ​ບວນການ​ດໍາ​​ເນີນ​ງານເປັນ​ລະບົບ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ

2. ເຮັດ​ໃຫ້​ສິນຄ້າ​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບດີ​ຂື້ນ

3. ຊ່ວຍ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​​ເກີດ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທໍາ

4. ເກີດ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ປະສິດທິ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ດີ​ຂື້ນ

5. ມີ​ຂະ​ບວນການ​ເອກະສານ​ທີ່​ດີ​ຂື້ນ


ດ້ານການແຂ່ງຂັນ:

1. ລູກ​ຄ້າ​​ເກີດ​ຄວາມໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ການບໍລິການ

2. ກ້າວ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້​ງ່າຍ

3. ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເພີ່ງ​ພໍໃຈ​ໃຫ້​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ

4. ສ້າງ​ຄວາມ​ສໍາ​ພັນອັນ​ດີ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ລວມທັງ​ຄູ່​ຄ້າ

5. ເພີ່ມ​ສັກກະ​ຍາ​ພາບ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ

6. ສະດວກ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຄ້າ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດຫຼຸດຜ່​ອນການ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງທາງ​ການ​ຄ້າ

7. ເພື່ອການຄັດເລືອກ ຜູ້ຂາຍຢູ່ໃນລໍາດັບຕົ້ນໆ ດັ່ງທີ່ອົງກອນທ່ານຢູ່ໃນລາຍຊື່ ຜູ້ຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຈາກກຸ້ມລູກຄ້າໃນລໍາດັບ ຕົ້ນໆດ້ວຍວິທີຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ມີໃບຮັບຮອງລະບົບມາດຕະຖານ.


dot ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ການ​ບໍລິຫານ​ງານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ (Quality Management Principle “QMP”)

ປະກອບ​ມີ 8 ຫຼັກການ:

1. ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ (Customer Focus)

2. ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ (Leadership)

3. ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ບຸກຄະ​ລາ​ກອນ (Involvement of People)

4. ການ​ບໍລິຫານ​ງານ​ເປັນ​ຂະ​ບວນການ (Process Approach)

5. ການ​ບໍລິຫານ​ທີ່​ເປັນ​ລະບົບ (System Approach)

6. ການ​ປັບປຸງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ (Continual Improvement)

7. ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ (Factual Approach to Decision Making)

8. ຄວາມ​ສໍາພັນ​ກັບ​ຜູ້​ຂາຍ​ເພື່ອ​ປະ​ໂຫຍ​ດຮ່ວມ​ກັນ (Mutually Beneficial Supplier Relationship)

Copyright © 2019 www.laoglobalmark.com. Design and Develop By LGM.
Tel: (+856) 21 350002, 030 508 5988, 030 533 4488 Mobile: (+856) 20 2223 4698, E-mail: office@laoglobalmark.com, laoglobalmark@gmail.com
Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.
www.bestbabynappies.co.uk